• 08:59 - 23/03/2016

    Điều hòa nhà tôi mỗi lần điện yếu lại không thể làm mát mặc dù vẫn chạy. Bạn nên sử dụng một ổn áp lioa để đảm bảo điện áp ổn định, hoặc nếu không có ổn áp lioa thì khi điện áp quá thấp bạn không nên bật điều hòa. Điều hòa nhà tôi mỗi lần điện yếu...

  • 08:56 - 23/03/2016

    Nếu bạn sử dụng ổn áp lioa cũ kém chất lượng thì tác hại càng cao. Giá ổn áp lioa mới được phân phối cấp I tại công ty chúng tôi không cao nên là lựa chọn cho các bạn. Nguồn điện ổn định và chất lượng là rất quan trọng vì nó như là máu nuôi trong các thiết bị điện...