INVERTER KANO

INVERTER UPS- KANO

CHUYỂN ĐIỆN DC LÊN AC CHUẨN SÓNG SINE